20
SEPTEMBER PÅ GRAND HÔTEL,
STOCKHOLM
Varmt välkommen till Terminsstart Pension den 12 september 2018
Terminsstart Pension är den självklara mötesplatsen för dig som arbetar med pensioner och livförsäkring. Varje år samlas branschens beslutsfattare för att lyssna på spännande föredrag och diskussioner, få ny kunskap och inte minst mingla med gamla och nya bekantskaper.

Ur programmet:

Programmet

9.10-9.40
Hos Finansinspektionen - vilka är höstens viktigaste frågor?
Erik Thedéen, generaldirektör för Finansinspektionen, kommer till Terminsstart Pension för att prata om de aktuella frågorna för pensions- och försäkringsbranschen.

9.40-10.10
Swedbank sen i starten men växer nu snabbast på flyttmarknaden
På senare år har Swedbank klättrat rejält på listan över bolag som växer snabbast på flyttmarknaden för tjänstepension och passerade under 2017 Nordea som länge varit ohotad i toppen. Ökningen var hela 600 procent på fondförsäkring, enligt en rapport från AMF. Johanna Okasmaa Nilsson, vd för Swedbank Försäkring, berättar om vad som ligger bakom upphämtningen och ger en bild av hur hon ser på den framtida tjänstepensionsmarknaden.

10.40-11.10
Ett helt nytt fondtorg inom premiepensionen - så kommer det att fungera
Med ett fondtorg som på sikt ska rymma 3 000 miljarder kr blir Erik Fransson en av världens mäktigaste grindvakter. Hör honom berätta om hur det nya regelverket och fondtorget kommer att fungera och vilka krav som kommer att ställas på fonderna som vill vara med på det nya fondtorget.

11.10-11.40
Efter presentationen har vi en diskussion om fondtorget där Richard Gröttheim, vd AP7, Åsa Wallenberg, vd SPP Fonder och Erik Lidén, investeringsansvarig Insider Fonder, deltar.

11.40-12.10
Hur sköter sig förmedlarna?
Jenny Nilsson, vd, ger en närmare inblick i InsureSecs verksamhet och Lina Erenvidh, operativ chef berättar mer om REKO-analys, rapporten släpps i september/oktober och ger insikt i försäkringsförmedlarnas regelefterlevnad och skötsamhet i regulatoriska frågor.

13.10-13.50
Förmånsskatt på pensionsrådgivning - vad får det för konsekvenser för branschen och för arbetsgivarna?
Skatterättsnämnden kom nyligen med ett uppmärksammat förhandsbesked om att pensionsrådgivning om tjänstepension som anställda får genom avtal med rådgivare ska vara förmånsskattepliktig för den anställde om den vägledning man får bygger på uppgifter om individens privata ekonomi. Beskedet riskerar att skaka om branschen rejält. Skatteverkets skattejurist Pia Blank Thörnroos kommer till Terminsstart Pension och ger oss verkets syn på frågan. I den efterföljande diskussionen deltar bland andra Kasper Kindlund, pensionsspecialist PwC, Daniel Eriksson, vd Luminatum Advisory, Dan Wallberg, pensionsexpert PTK, Kajsa Runnbeck, personaldirektör Heidelberg Cement och Per-Arne Warfving, rådgivare Collea.

13.50-14.20
Uttagsplanen som ska underlätta för blivande pensionärer
Anders Lundström, vd Minpension.se, har jobbat länge med den uttagsplan som ska förenkla för pensionssparare att planera och ta ut pension. I början av nästa år är det dags för lansering. På terminsstarten hör du Anders förklara hur man utvecklat tjänsten och vad som blir nästa steg.

14.50-15.40
IORP 2 och de nya reglerna för tjänstepensionsföretagen
I somras presenterade regeringen sin promemoria om tjänstepensionsregleringen. Där klargörs vilka krav som de nya tjänstepensionsföretagen har att leva efter i framtiden och vilka försäkringsbolag som kan få möjlighet att byta regleringsform från Solvens 2 till IORP. En som hållit i pennan vid skrivningarna om den nya lagstiftningen är departementsrådet Tord Gransbo vid finansdepartementet. På Terminsstart Pension går han igenom vad som ska gälla och berättar om vilka överväganden som ligger till grund för att förslaget blivit så som det nu ser ut.
Remissrundan avslutas i oktober och Tord Gransbos anförande kommer att följas av en diskussion där bland andra Charlotta Carlberg, chef compliance, Folksam Liv, Annette Tiljander, ordförande Svenska Pensionsstiftelsers förening, SPFA och Tomas Flodén, vice vd AMF deltar.

15.40-16.20
Är det analoga det nya digitala?
I en tid där snart sagt allt digitaliseras ser vi fler och fler analoga branscher som växer och Made by hand kommer att bli ett av framtidens stora konkurrensmedel. Framtiden är varken digital eller analog. Den är digilog. De är de de som förstår hur man blir digilog som kommer att bli framtidens vinnare. Hör Göran Adlén berätta om hur företag når framgång genom att kombinera det bästa med det digitala med det bästa av det analoga!


Varmt välkommen till Terminsstart Pension!

Mikael Nyman
moderator och chefredaktör Pensionsnyheterna
Anmäl dig
DELA DENNA SIDA
Anmäl dig
TALARE
Erik Thedéen
generaldirektör Finansinspektionen
Johanna Okasmaa Nilsson
vd Swedbank Försäkring
Erik Fransson
chef fondtorgsavdelningen Pensionsmyndigheten
Richard Gröttheim
vd Sjunde AP-fonden
Åsa Wallenberg
vd SPP Fonder
Erik Lidén
investeringsansvarig Insiderfonder
Jenny Nilsson
vd Insuresec
Lina Erenvidh
operativ chef
Pia Blank Thörnroos
skattejurist Skatteverket
Kasper Kindlund
pensionsspecialist PwC
Daniel Eriksson
vd Luminatum Advisory
Dan Wallberg
pensionsexpert PTK
Kajsa Runnbeck
personalchef HeidelbergCement
Per-Arne Warfving
rådgivare Collea
Anders Lundström
vd Minpension.se
Tord Gransbo
enhetschef Finansmarknadsavdelningen
Charlotta Carlberg
chef compliance Folksam
Annette Tiljander
ordförande Svenska Pensionsstiftelsers förening, SPFA
Tomas Flodén
vice vd AMF
Göran Adlén
INFORMATION
Tid & Plats: Kl. 09.00-ca 17.00, 12 september 2018, Grand Hôtel, Stockholm
Pris: 5 890 kr, exkl moms. I priset ingår seminarium, dokumentation, fika, lunch och mingel.
Rabatt: Prenumeranter på Pensionsnyheterna får 500 kr i rabatt. Är ni fler än tre från samma företag som vill komma? Kontakta Malin Svenberg för separat offert.
Kontakt: Malin Svenberg, mobil: 070-668 44 99, e-post: malin.svenberg@exaktmedia.se
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561