19
FEBRUARI PÅ GRAND HÔTEL,
STOCKHOLM
Varmt välkommen till Terminsstart Pension den 19 februari 2019
Terminsstart Pension är den självklara mötesplatsen för dig som arbetar med pensioner och livförsäkring. Varje år samlas branschens beslutsfattare för att lyssna på spännande föredrag och diskussioner, få ny kunskap och inte minst mingla med gamla och nya bekantskaper.

PROGRAMMET

9.00-9.10 Mikael Nyman inleder Terminsstart Pension

9.10-9.40
Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister, får utökat ansvar för pensionsfrågorna i den nya regering som presenterades nyligen. Premiepensionen med ett framtida upphandlat fondtorg hamnar på hennes bord och i detta nu ska man bestämma om även tjänstepensionerna, med den infekterade frågan om kapitalkraven i IORP2, ska ligga under socialdepartementet . På Terminsstart Pension hör du henne berätta mer om visionerna för pensionsfrågorna de kommande åren.

9.40-10.10
Premiepensionstorget är just nu under kraftig omdaning, den mest omfattande sedan systemet lanserades för knappt 20 år sedan. Preliminärt är det nu 553 fonder som har ansökt om tillstånd. Blev utfallet det myndigheten trodde, hoppades på och räknade med? Vilka har effekterna blivit på aggregerad nivå? Kommer spararna att vara bättre skyddade nu? Blev det någon effekt som inte förutsågs och har reformeringen varit så framgångsrik att det inte längre finns behov av upphandling? Detta kommer Erik Fransson, Pensionsmyndighetens chef för det nya fondtorget, berätta mer om.

10.10-10.40
Claes Carlson, vd för Danica Pension som nyss sålts till ett konsortium av riskkapitalbolag, berättar om hur processen gick till och vad han nu ska göra när han navlar av från sin danska mamma. Han kommer också att spana kring hur pensionsbranshcen kommer att utvecklas framöver.

10.40-11.10 Fika

11.10-11.40
I september 2018 satte sig Bosse Ågren i vd-stolen på förmedlarjätten Max Matthiessen, efter att ha lämnat Skandia efter 28 års tjänst. På Terminsstart Pension vill vi veta mer om hur sidbytet fungerat och vilka stora utmaningar han ser framför sig för Max Matthiessen och vad han tror om den framtida utvecklingen av förmedlarmarknaden som ju genomgår en kraftig omreglering med anledning av nya regelverk från Bryssel som sedan i oktober kommit in i den svenska lagboken.

11.40-12.10
IDD- och MiFID-direktiven är nu införda i svensk lag - men blev det verkligen någon skillnad? Malin Omberg, områdeschef på Finansinspektionen, Lena Högfeldt, vd Nordic Brokers Association och Karin Lindblad, vd SFM och Mathias Öhman, styrelseledamot Tydliga.

12.10-13.10 Lunch

13.10-13.40
Volvo Cars har städat upp bland pensionerna och flyttat alla tiotaggare till ITPK i Collectum och man satsar stort på att synliggöra förmånen och lära de anställda mer om sin tjänstepension. På Terminsstart Pension hör du Christina Munk Hemberg, pension & benefit manager Volvo Cars, berätta mer om hur man hanterar de anställdas pensioner.

13.40-14.10
Kommunerna är skyldiga sina tidigare anställda flera hundra miljarder i utlovade förmånsbestämda pensioner, något som Skandia framgångsrikt uppmärksammat i ett flertal rapporter. Den senaste ledde till debatt om hur viktiga de egentligen är ? sett i ett helhetsperspektiv för kommun- och landstingssektorn. Men hur illa är det egentligen och finns det anledning till oro? SKL:s chefsekonom Annika Wallenskog reder ut begreppen och ger en bild av kommunernas ekonomiska utmaningar framöver där pensionsskulderna från förr på ett eller annat sätt måste hanteras.

14.10-14.40 Fika

14.40-15.10
Skatteverket har den 28 januari tolkat HFD:s dom om förmånsskatt vid rådgivning mycket restriktivt och menar att domen inte innebär någon ytterligare utvidgning av vad som ska undgå förmånsskatt vid rådgivning, till exempel vad gäller äldre tjänstepensioner. Vad får det här för effekter för företag och rådgivare? Det diskuterar Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket, Hans Eklund, senior rådgivare på PRI Pensionsgaranti, advokat Magnus Dahlgren på Dahlgren & Partners och Thomas Hasselblad, chief legal officer, Nordea.

15.10-15.40
Hur blir det med gröna obligationer och stigande räntor? Kommer fler fondbolag köpas upp och får vi se något bolag som utökar sin marknadsandel eller flyter det på som vanligt? Hur ser den nya tjänstepensionsregleringen ut och vad kräver branschen av den nyinsatta regeringen? Vd-spanarna Jens Henriksson, Folksam, Louise Sander, Handelsbanken Liv, Magnus Billing, vd Alecta och Frans Lindelöw, Skandia, diskuterar vad vi kan förvänta oss av året som kommer.

15.40-16.10
Hur kan man uppmuntra pensionssparande med hjälp av beteendeekonomi? Anders Stenkrona, behavioral insight expert på Nordea och doktor vid Stockholms universitet, är en av Sveriges främsta experter på hur vår hjärna och psykologiska faktorer styr de finansiella beslut vi fattar. På Terminsstart Pension hör du honom berätta mer om vad man ska tänka på vid utformningen av rådgivning kring pensionssparande och andra finansiella frågor


Varmt välkommen till Terminsstart Pension!

Mikael Nyman
moderator och chefredaktör Pensionsnyheterna
Anmäl dig
DELA DENNA SIDA
Anmäl dig
TALARE
Annika Strandhäll
socialförsäkringsminister
Erik Fransson
chef fondtorget, Pensionsmyndigheten
Claes Carlson
vd Danica Pension
Bo Ågren
vd Max Matthiessen
Malin Omberg
områdeschef Finansinspektionen
Lena Högfeldt
vd NBA
Karin Lindblad
vd SFM
Mathias Öhman
styrelseledamot Tydliga
Christina Munk Hemberg
pension & benefit manager Volvo Cars
Annika Wallenskog
chefsekonom SKL
Pia Blank Thörnroos
rättslig expert Skatteverket
Hans Eklund
senior rådgivare PRI Pensionsgaranti
Magnus Dahlgren
vd Dahlgren & Partners
Thomas Hasselblad
chief legal officer, Nordea
Jens Henriksson
vd Folksam
Louise Sander
Handelsbanken Liv
Magnus Billing
vd Alecta
Frans Lindelöw
vd Skandia
Anders Stenkrona
behavioral insight expert, Nordea
INFORMATION
Tid & Plats: Kl. 09.00-ca 17.00, 19 februari 2019, Grand Hôtel, Stockholm
Pris: 5 990 kr, exkl moms. I priset ingår seminarium, dokumentation, fika, lunch och mingel.
Rabatt: Prenumeranter på Pensionsnyheterna får 500 kr i rabatt på ordinarie pris. Är ni fler än tre från samma företag som vill komma? Kontakta Malin Svenberg för separat offert.
Kontakt: Malin Svenberg, mobil: 070-668 44 99, e-post: malin.svenberg@exaktmedia.se
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561